Reservierung Tennis

  • Fleischhauerei Rudolf Ströbel KG
  • Versicherungsmakler Büro Alfred Ebert GmbH
  • Rudi Dräxler
  • SV-Schmidt
  • Beach& Racketsport
  • Fleischhauerei Rudolf Ströbel KG
  • Versicherungsmakler Büro Alfred Ebert GmbH
  • Rudi Dräxler
  • SV-Schmidt
  • Beach& Racketsport
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Hartl V., Schmidt S.
Schmidt M., Schmidt M.
Puhm T., Puhm N.
Pruckmair R., Schmidt M.
Schlegel M., Schlegel I.
Schmidt S., Dodes K.
Dastl D., Dastl E.
Bucek J., Puhm M.
Hartl V., Schmidt M., Hartl C.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Schlegel M., Puhm T.
Puhm T., Schlegel M.
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Wagner- Greiner A., Frik O.
Cekada M., Frik O.
Dodes K., Schmidt S.
Kumhofer M., Dodes K.
Kaiser-Palme G., Cekada M.
Horacek C., Gamperer T.
Hopfe M., Fötsch S.
Fötsch S., Frik O.
Fötsch S., Buchner T.
Hopfe M., Fötsch S.
Dollhopf P., Löser K., Dollhopf S.
Löser K., Dollhopf P.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Bucek R., Bucek J.
Frik O., Fötsch S.
Frik O., Schödl J.
Schödl J., Frik O.
Nahler M., Nahler A.
Nahler M., Nahler M.
Dollhopf P., Puhm N., Dollhopf S.
Puhm N., Dollhopf P.
Weyer P., Weyer W.
Weyer P., Weyer W.
Puhm T., Puhm N.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Pruckmair R., Frik O.
Otte M., Frik O.
Schmidt S., Lauffer D.
Lauffer D., Schmidt S.
Frik B., Frik O.
Demblin L., Demblin A., Demblin V.
Weyer W., Weyer P.
Horacek C., Gamperer T.
Fötsch M., Fötsch S., Redl A., Miesenboeck F.
Cekada M., Frik B.
Zontsich T., Frik O.
Bucek R., Bucek E., Bucek L.
Schödl J., Frik O.
Schödl J., Frik O.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Weyer P., Weyer W.
Nahler M., Nahler A.
Knoblich H., Wieser A.
Danzinger P., Schmidt S.
Dodes K., Frik B.
Dorfinger C., Dorfinger T.
Knoblich L., Puhm N.
Puhm M., Puhm N.
Forderung
Dollhopf P., Boigner T.
Dollhopf S., Dollhopf P.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Abo
Tenniscoaches e.
Dodes T., Böhmert S.
Demblin L., Demblin A., Demblin V.
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Platz 1
Platz 2
Platz 3
Dollhopf P., Schürz J., Dollhopf S.
Schürz J., Dollhopf P.
Dorfinger T., Dorfinger C.
Nahler M., Nahler M.
Nahler A., Nahler C.
Platz 1
Platz 2
Platz 3
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00

Preise

€ 24

Farben

Abo
Kombi-Tennis/Padel
Kombi-Familienmitgliedschaft-1
Tennis-Mitglied
Kombi-Tennis/Padel Jugend+
Kombi-Tennis/Padel Student
Kombi-Familienmitgliedschaft-2
Kombi Tennis- Padel Zweitverein
Kombi-T./P. Jugend-18- Padel buchen, T. nicht
Vormittagsmitglied-Tennis
Gastspieler